GM David Navara: Trojúhelník

GM David Navara: Trojúhelník

navara-uvod2

Nejsilnější český šachista David Navara si pro šachuj.cz připravil pokračování rozboru své koncovky s Lukášem Černouškem. Přejeme příjemné čtení.

„Trocha geometrie nikoho nezabije“ (Archimédes)

Omlouvám se za drobnou mystifikaci. Jak všichni víme, Archimédes byl starověký řecký učenec. Legenda tvrdí, že ho při obléhání Syrakus zabil římský voják, jemuž Archimédes údajně řekl: „Nedotýkej se mých kruhů!“ Slavný Řek totiž údajně řešil matematický problém a nepřál si být vyrušován.

Svůj předchozí text, pojednávající o partii Černoušek – Navara ze slovenské extraligy, jsem zakončil několika otázkami:

Připadal vám můj rozbor koncovky vyčerpávající? Chcete vědět, proč jsem k tahu 50…a5 připojil „pochybník“? Tušíte, co dělají pole během karantény? A zajímá vás, jakou otázku jsem si vylosoval u maturity z matematiky? Pokud ano, přečtete si můj příští text!

Nejprve odpovím na poslední z nich.

U maturity jsem si vytáhl otázku „Trojúhelník“, která zahrnovala čtyři příklady nejen z analytické geometrie. Dostal jsem patnáct minut na samostatnou přípravu a stejně času na řešení před komisí. Během pěti minut jsem u tabule předvedl řešení tří příkladů, ale s tím nejtěžším jsem si neporadil, takže jsem dostal „jen“ dvojku. Z dalších tří předmětů jsem měl jedničky. Kdybych nechodil do matematické třídy, ale do jazykové, z matematiky bych samozřejmě dostal jedničku a dvojku bych možná měl z angličtiny nebo z ruštiny. Mimochodem, tam jsem si vylosoval otázky na literaturu a na cestování. Všechna tato témata mi jsou blízká, i když trojúhelník především na šachovnici.

Můj rozbor koncovky byl i nebyl vyčerpávající. Nebojte se, nechci vás zatěžovat hegelovskou dialektikou. Jen využívám toho, že slovo „vyčerpávající“ má dva různé významy. Analýza skutečně byla dlouhá a nejspíše i únavná. Na druhé straně ale ani tak nezahrnovala všechny podstatné varianty. Rozbor totiž byl mnohem rozsáhlejší, než jsem původně plánoval. Proto jsem ho rozdělil na dvě části. Tu druhou právě máte před sebou.

Vraťme se ještě jednou k postavení po 49. tahu bílého:

Šachovnice s možnosti přehrávání se objeví po kliknutí na libovolný tah.

Vraťme se ještě jednou k výchozí pozici.

Šachovnice s možnosti přehrávání se objeví po kliknutí na libovolný tah.

Děkuji za pozornost!

Autor blogu: GM David Navara

Tags: , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *